آیا می دانید با چه روش هایی می توان اقامت ترکیه را کسب نمود؟

این کشور با بیش از ۸۴ میلیون نفر جمعیت و برخورداری از نیروهای کار جوان به علت نرخ مناسب زاد و ولد، صرفا به جهت قرار گرفتن در عرض جغرافیایی مناسب و محدود شدن خاک ان کشور به دریاهای مختلف و برخورداری از موقعیت خاص قرار گیری بین دو قاره و تاریخ کهن کشوری اساسا توریستی بوده و در سال ۲۰۱۸ میلادی با بیش از ۴۰ میلیون گردش گر بین ۱۰ کشور برتر جذاب برای گردش گران خارجی بوده است. ذیلا شایع ترین روش های کسب اقامت ترکیه ذکر می گردد:

  • دانشجویی و تحصیلی

ترکیه با داشتن دانشگاههای دولتی برجسته، دانشگاههای ازاد و مهمتر از همه شعب دانشگاههای مختلف از کشورهای مختلف به ویژه در شهر های استانبول و انکارا و اعلام بورسیه دولتی هر ساله برای خارجیان به یکی از مقاصد جداب برای دانشجویان تبدیل گردیده است و در اخرین ثبت نام بورس دولتی ترکیه برای افراد خارجی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵۰ هزار نفر متاضی از ۷۴ کشور داوطلب ثبت نام بوده اند.

  • اجاره ملک و داشتن آدرس محل زندگی

افراد مختلف از ملیت های گوناگون البته با محدودیت برای برخی کشورها می توانند با اجاره ملک در ترکیه اقامت توریستی ۱ ساله دریافت نمایند که هر ساله قابل تمدید می باشد.

خرید ملک جهت اخذ اقامت (برای دریافت و اخذ اقامت میزان سرمایه گذاری روی ملک مهم نیست صرفا سندیت ملک مهم میباشد)

خرید ملک در ترکیه می تواند اقامت توریستی قابل تمدید برای اشخاص را به همراه داشته باشد و در صورتی که شخص بر این اساس تا ۵ سال در ترکیه ساکن و بیش از ۶ ماه متناوب از این کشور خارج نشده باشد، حق در خواست شهروندی ترکیه را خواهد داشت که مشروط به داشتن شرایطی می تواند ان را به دست اورد.

  • خرید ملک جهت اخذ تابعیت و شهروندی

بر اساس قانون جدید شهروندی ترکیه که از جمله قوانین مصوب بر مبنای دستورات ریاست جمهوری محسوب می شود در صورتی که یک خارجی با رقم خرید ملک به مبلغ حداقل ۲۵۰.۰۰۰$ دلار آمریکا در ترکیه اقدام کرده باشد
می تواند برای خود و خانواده، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال تقاضای شهروندی و کسب تابعیت و پاسپورت ترکیه نماید که ظرف ۳ تا ۶ ماه قابل تحصیل و البته مشروط به شرایطی است که متعاقبا توضیح داده خواهد شد.

  • سرمایه گذاری

بر اساس قوانین ترکیه با ثبت شرکت در این کشور و شروع فعالیت اقتصادی امکان کسب اقامت وجود دارد
در صورتی که برای شرکت اجازه کار اخذ و حداقل ۵ شهروند ترک دارای بیمه گردند، امکان کسب شهروندی پس از ۵ سال برای مالک شرکت وجود خواهد داشت
بر اساس قانون جدید شهروندی سال ۲۰۱۸ سپرده گذاری ۵۰۰ هزار دلاری در یکی از بانک های ترکیه، خرید سهم یکی از شرکت های ترکیه به همین مبلغ و کار آفرینی برای ۵۰ شهروند ترکیه از طریق ایجاد کسب و کار در این طبقه بندی قرار می گیرد.

  • ازدواج

ازدواج اتباع خارجی با شهروندان ترکیه و استمرار زندگی بیش از سه سال موجب دریافت شهروندی ترکیه برای زوج یا زوجه خارجی مشروط به شرایطی خواهد بود.